Tagged: dạy thêm tin học

Gia sư tin học văn phòng tại nhà: Dạy Word, Excel, Powerpoint, Lập trình

Cập nhật mới nhất ngày 29 tháng 06 năm 2024: Dạy kèm tin học văn phòng tại nhà. Học kèm trực tiếp với giáo viên chuyên tin học, học phí thấp và hiệu quả cao. Thành thạo sử dụng máy vi tính, tin học cơ bản, nâng cao chỉ trong vòng 6 buổi dạy. Miễn phí giáo trình, tài liệu Word, Excel, PowerPoint.

Dạy thêm tin học lớp 11 tại nhà - Ngôn ngữ lập trình máy tính

Dạy thêm tin học lớp 11 tại nhà: Dạy kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình, cấu trúc rẽ nhánh và điều kiện trong ngôn ngữ lập trình. Cấu trúc của một chương trình máy tính, các thao tác để lập trình. Lập trình phần mềm, lập trình website và ứng dụng cho điện thoại di động

Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt