Tài Liệu Ôn Thi Chứng Chỉ Tin Học Cơ Bản - Chứng Chỉ Ứng Dụng CNTT

Tổng hợp tài liệu ôn thi chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) dành cho người mới bắt đầu. Chương trình thi chứng chỉ CNTT cơ bản sẽ có phần câu hỏi lý thuyết trắc nghiệm gồm 30 câu, thời gian làm bài 30 phút. Nếu hoàn thành không đủ 15/30 câu thì xem như không đạt.

ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ CNTT 

ZALO/PHONE: 093.11.44.858

1. BẰNG CHUẨN BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

2. TỔ CHỨC THI HÀNG TUẦN

3. NHANH CHÓNG 

chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)

Chứng chỉ ứng dụng CNTT dành cho người đang đi làm, cán bộ viên chức, sinh viên đang cần bổ sung GẤP chứng chỉ Tin học UD CNTT Cơ Bản.

Chứng chỉ tin học ứng dụng Công Nghệ Thông Tin là được ban hành theo thông tư Số: 03/2014/TT-BTTTT về QUY ĐỊNH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN. Nhằm đánh giá và xác nhận năng lực sử dụng tin học của HS-SV và người đi làm. Được thay thế cho bằng A tin học, tin học B trước đây

Tài liệu ôn thi chứng chỉ tin học cơ bản

Xem thêm >> Thi chứng chỉ tin học ở Biên Hòa

Nội dung ôn thi chứng chỉ CNTT cơ bản gồm 06 module

Download tại link màu đỏ ở mỗi module.

1. Phần tổng quan kỹ năng sử dụng máy tính, soạn thảo văn bản và bảng tính, internet

a) Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản
b) Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản
c) Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản
d) Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản
đ) Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản
e) Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản

2. Bài giảng Excel các hàm cơ bản trong thi chứng chỉ CNTT

Download bài giảng Excel ôn thi Chứng chỉ CNTT

3. Tổng hợp các bài thực hành trong ôn thi chứng chỉ tin học cơ bản: 

Bài thực hành ôn thi chứng chỉ CNTT  Xử lý văn bản cơ bản

Bài thực hành ôn thi chứng chỉ CNTT Sử dụng bảng tính cơ bản

Bài thực hành ôn thi chứng chỉ CNTT Sử dụng trình chiếu

4. Các mẫu đề thi chứng chỉ CNTT cơ bản phần thực hành

Mẫu đề thi thực hành chứng chỉ công nghệ thông tin 1

Mẫu đề thi thực hành chứng chỉ công nghệ thông tin 2

Mẫu đề thi thực hành chứng chỉ công nghệ thông tin 3

Mẫu đề thi thực hành chứng chỉ công nghệ thông tin 4

Mẫu đề thi thực hành chứng chỉ công nghệ thông tin 5

Mẫu đề thi thực hành chứng chỉ công nghệ thông tin 6

5. Các mẫu đề thi trắc nghiệm chứng chỉ CNTT Cơ bản

DOWNLOAD 800 CÂU HỎI ÔN TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 1

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 2

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 3

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 4

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 5

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 6

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 7

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 8

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 9

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 10

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 11

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 12

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 13

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 14

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 15

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 16

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 17

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 18

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 19

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 20

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 21

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 22

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 23

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 24

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 25

tài liệu ôn thi chứng chỉ CNTT

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt